• grafický design (katalogy, výroční zprávy, knihy, plakáty, billboardy, inzerce)

loga, jednotný vizuální styl (Corporate Identity)

digitální retuše, fotomontáže a airbrushe

DTP – předtisková příprava

• zprostředkování tisku 

 

1. Koncepce

Po konzultacích s klientem (jeho jasnou nebo taky vůbec žádnou představou) studio vytvoří koncepci konkrétní zakázky a současně předloží časový harmonogram jednotlivých kroků a cenovou kalkulaci.

 

2. Návrh

Dle přání klienta studio prezentuje návrhy po jednolivých krocích – od skic, přes barevné laserprinty po nátisky, v případě prostorových objektů také 3D modely či makety. Pro zkrácení času je možné posílat návrhy, textové i obrazové korektury elekronickou poštou v libovolných formátech.

 

3. Grafické zpracování (DTP)

Kompletní DTP zpracování a přípravu zakázky pro následný tisk, případně předání dat v elektronické podobě pro další zpracování, má klient možnost průběžně sledovat a kontrolovat, provádět korektury (textové či barevné úpravy obrázků) přímo u počítače ve studiu.

 

4. Realizace

Po celou dobu zpracování zakázky se komunikuje s klientem, aby nedošlo k případnému nedorozumění či nepochopení zadání. Při realizaci se provádí náhledy a kontroly přímo v tiskárně, čímž se zaručují výstupy v nejvyšší možné kvalitě. Realizace zakázek probíhá podle zvolené technologie. Od ofsetu s libovolným knihařským zpracováním studio zprodukuje také digitální a velkoformátový tisk, sítotisk, další speciální technologie jako je reliéfní ražba, výsek, tisk nestandardními barvami (např. metalické), lakování až po výrobu světelných nápisů a 3D objektů.